Polskie

Witamy, to my, spółka Cadent. Jesteśmy właścicielami, operatorami oraz zajmujemy się utrzymywaniem największej sieci dystrybucji gazu w Wielkiej Brytanii, zapewniając naszym klientom energię, która daje im poczucie bezpieczeństwa, ciepło oraz stałe zasilanie.

 

W przypadku wyczucia zapachu gazu lub stwierdzenia objawów występowania tlenku węgla prosimy o kontakt na bezpłatny numer 0800 111 999.*

*Wszelkie rozmowy są nagrywane i mogą być kontrolowane

 

Czy można uzyskać dodatkową pomoc w przypadku awarii gazociągu?

Priority Services Register [Rejestr Usług Priorytetowych] wspiera spółki energetyczne takie jak nasza, w zakresie dbałości o klientów, którzy mają dodatkowe potrzeby w zakresie komunikacji, dostępu lub bezpieczeństwa.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: cadentgas.com/psr

 

We wszelkich innych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 0800 389 8000  

Nasz adres e-mail: wecare@cadentgas.com 

 

Wideo dostępne z napisami w (Polskie). 

Możesz włączyć napisy klikając w ikonę CC w dolnej części okna wideo na YouTube

Wypełnianie dziur na twojej ulicy

 

Wypełnianie dziur w twojej nieruchomości


 

Zapewnienie bezpieczeństwa - czego można się spodziewać, kiedy przyjedzie inżynier

Wymiany przewodów głównych

Bezpieczne kopanie


Domowy Połączenie